Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 74 w Szczecinie. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska kontakt e-mail: iod@spnt.pl, nr telefonu 918522093.