Opiekę zapewniają:

 

  • Małgorzata Farys – nauczyciel mianowany

  • mgr Alicja Skalska – nauczyciel stażysta

  • Ewa Bukowska – woźna