Opiekę zapewniają:

 

  • Małgorzata Piątek – nauczyciel dyplomowany

  • mgr Magdalena Ferens – nauczyciel kontraktowy

  • Bogusława Romańska – woźna