Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Joanna Tomczak – nauczyciel mianowany

  •  Małgorzata Imiołek – nauczyciel kontraktowy

  • Ewa Bukowska – woźna