Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Izabela Wiśniewska – nauczyciel dyplomowany

  • mgr Elwira Żywko – nauczyciel kontraktowy

  • Renata Olkowska – woźna

Skip to content