Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Mariola Augustowska nauczyciel dyplomowany – dyrektor

  • mgr Anna Gorczak – nauczyciel dyplomowany – wicedyrektor

  • mgr Paulina Jankowiak – Mucha – nauczyciel mianowany

  • Beata Rafalska –  pomoc nauczycielki

  • Witkowska Żaneta – woźna

Skip to content