Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Mariola Augustowska nauczyciel dyplomowany – dyrektor

  • mgr Anna Gorczak – nauczyciel dyplomowany – wicedyrektor

  • mgr Anna Bratkowska – nauczyciel kontraktowy

  • Beata Rafalska –  pomoc nauczycielki

  • Halina Młynarz – woźna