Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Mariola Augustowska nauczyciel dyplomowany – dyrektor

  • mgr Marzena Puzio nauczyciel mianowany

  • mgr Anna Bratkowska nauczyciel stażysta

  • Barbara Bońdos pomoc nauczycielki

  • Bogumiła Romańska woźna