Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Mariola Augustowska nauczyciel dyplomowany – dyrektor

  • mgr Joanna Figlus – nauczyciel kontraktowy

  • mgr Natalia Tomczak – nauczyciel kontraktowy

  • Beata Rafalska –  pomoc nauczycielki

  • Bogumiła Romańska – woźna