Ramowy rozkład dnia

od godziny 6.00 do godziny 8.45

 • schodzenie się dzieci do przedszkola
 • czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne
 • zabawy swobodne
 • indywidualna praca z dziećmi
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne
 • przygotowanie do śniadania
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania.

 


od godziny 8.45 do godziny 9.30

 • przygotowanie do śniadania i śniadanie
 • zwracanie uwagi na kulturalne i estetyczne spożywanie posiłku
 • zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

 


9.30 do godziny 11.20

 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych
 • organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery
 • zabawy swobodne, spontaniczne
 • w przerwie drugie śniadanie – czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się
 • zabawy rytmiczne, umuzykalnianie

 


od godziny 11.20 do godziny 11.30

 • przygotowanie do obiadu
 • zabiegi higieniczne
 • czynności samoobsługowe
 • wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania się

 


od godziny 11.30 do godziny 12.00

 • obiad
 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

 


od godziny 12.00 do godziny 13.20

 • w najmłodszej grupie wiekowej przygotowanie do leżakowania, odpoczynek, wdrażanie do samodzielnego ubierania i rozbierania się
 • w starszych grupach wiekowych – do 12. 30 odpoczynek, relaks, wyciszenie (zabawy relaksacyjne) następnie dalsze realizowanie sytuacji edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

 


od godziny 13.20 do godziny 13.30

 • przygotowanie do podwieczorku
 • zabiegi higieniczne
 • czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się

 


od godziny 13.30 do godziny 14.00

 • podwieczorek
 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • zachowanie prawidłowej postawy ciała
 • wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku

 


od godziny 14.00 do godziny 17.00

 1. realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
  • fachowej opieki pedagogicznej z elementami integracji
  • adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym
  • wspieranie zdolności twórczych dzieci
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne
  • wspieranie indywidualnych zainteresowań
  • przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
 2. organizacja zajęć sportowych i imprez okolicznościowych z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego
 3. relizacja autorskich programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych
 4. zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie : a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem specjalistów
 5. prowadzenie zajęć rekreacyjno – wyciszających

 

O GODZINIE 17.00 ZAMYKAMY PRZEDSZKOLE
Skip to content