Opiekę zapewniają:

 

  •  Małgorzata Piątek – nauczyciel dyplomowany

  • mgr Magdalena Ferens – nauczyciel kontraktowy

  • Katarzyna Lipka-Bartosik – woźna