Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Joanna Figlus – nauczyciel kontraktowy

  • mgr Paulina Jankowiak – nauczyciel kontraktowy

  • Katarzyna Lipka-Bartosik – woźna