Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Marzena Puzio – nauczyciel mianowany

  • mgr Marta Szczepek-Wołyniec – nauczyciel stażysta

  • Jolanta Górka – woźna