Opiekę zapewniają:

 

  • Małgorzata Piątek – nauczyciel dyplomowany

  • mgr Anna Zomer – nauczyciel mianowany

  • Halina Młynarz – woźna

Skip to content