Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Jolanta Rutkowska – nauczyciel mianowany

  • mgr Joanna Tomczak – nauczyciel mianowany

  • Jolanta Górka – woźna