Opiekę zapewniają:

  • mgr Anna Zomer – nauczyciel mianowany

  • mgr Monika Lipińska – nauczyciel kontraktowy

  • Żaneta Witkowska – woźna