Opiekę zapewniają:

  • mgr Joanna Tomczak  – nauczyciel mianowany

  • mgr Anna Bratkowska – nauczyciel mianowany

  • Katarzyna Łabenda – woźna

Skip to content