Opiekę zapewniają:

  • mgr Izabela Wiśniewska – nauczyciel dyplomowany

  • mgr Paulina Jankowiak – nauczyciel kontraktowy

  • Żaneta Witkowska – woźna