Opiekę zapewniają:

  • Małgorzata Piątek – nauczyciel dyplomowany

  • mgr Joanna Kaczmarek – nauczyciel kontraktowy

  • Katarzyna Łabenda – woźna

Skip to content