Opiekę zapewniają:

  • mgr Martyna Politowicz – nauczyciel kontraktowy

  • Agnieszka Kleszewska  – nauczyciel stażysta

  • Jolanta Czarnota – woźna