Opiekę zapewniają:

  • mgr Joanna Figlus  – nauczyciel kontraktowy

  • mgr Paulina Jankowiak – nauczyciel kontraktowy

  • Katarzyna Łabenda – woźna

Skip to content