Zebrania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na organizacyjne zebrania z Rodzicami, które odbędą się: w grupie I „Misiaczki” – 12.09.2019 o godzinie 15.30 w grupie II „Słoneczka” – 12.09.2019 o godzinie 15.30 w grupie III”Skrzaty”-11.09.2019 o...

Spotkania adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci trzyletnie (rozpoczynające edukację przedszkolną we wrześniu) na spotkania adaptacyjne, które odbędą się 29 i 30 sierpnia od godziny 10.00 do godziny 12.00.Prosimy o zabranie obuwia zastępczego.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 74 w Szczecinie. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska kontakt e-mail: iod@spnt.pl, nr telefonu 918522093.