DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE PRZEDSZKOLE?


1. Ponieważ zapewniamy dzieciom:

 • troskliwą i fachową opiekę pedagogiczną
 • zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą z łatwością przekroczyć próg szkoły
 • dobrą zabawę.

2. Ponieważ naszym działaniom przyświecają trzy główne priorytety pedagogiczne:

 • dziecko poznaje otaczający świat zgodnie ze swoimi potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w kontakcie ze światem i twórczością drugiego człowieka.
 • dziecko potrafi świadomie dokonywać wyborów w życiu codziennym, ma właściwą samoocenę, umie odróżnić dobro od zła oraz potrafi zgodnie współżyć z bliższym i dalszym otoczeniem.
 • dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, pozwalające mu w przyszłości z powodzeniem podjąć naukę w szkole.

3. Ponieważ proponujemy dzieciom i rodzicom udział w programie adaptacyjnym, którego celem jest:

 • ułatwienie dziecku wejścia do nowej grupy społecznej
 • zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami
 • wspieranie rodziców w działaniach zapobiegających trudnościom w procesie adaptacyjnym ich dzieci.Formy i sposoby realizacji programu: dni otwarte, spotkania dzieci, rodziców i nauczycielek; prezentacja literatury fachowej; tablice informacyjne; foldery.

CO WYRÓŻNIA NASZE PRZEDSZKOLE?


1. Program zdrowia emocjonalnego małego dziecka „Przyjaciele Zippiego”.

Program doskonali u małych dzieci zdolność dawania sobie rady z trudnościami dnia codziennego.

Uczy małe dzieci:

 • jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • jak mówić to co chce się powiedzieć
 • jak słuchać uważnie
 • jak prosić o pomoc
 • jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • jak mówić przepraszać
 • jak radzić sobie z dokuczaniem
 • jak rak rozwiązywać konflikty
 • jak radzić sobie ze zmianą i stratą
 • jak adaptować się do nowej sytuacji
 • -jak pomagać innym

2. Program Kinezjologii Edukacyjnej – P.Dennisona

Program ten wspomaga rozwój fizyczny,emocjonalny,społeczny i poznawczy małego dziecka poprzez ruch:

 • aktywizuje i integruje prawą i lewą stronę ciała
 • aktywizuje pamięć i integruje percepcję wzrokowo-słuchową
 • doskonali dużą i precyzyjną motorykę, zdolności manualne
 • doskonali umiejętność szybkiego czytania i swobodnego myślenia
 • aktywizuje pracę ciała i mózgu dla ułatwienia nauki i radości poznawania

3. Program ” Cała Polska Czyta Dzieciom”

W ramach tego programu promujemy i realizujemy:

 • codzienne czytanie dzieciom bajek i baśni
 • udostępniamy dzieciom i rodzicom książki z biblioteki przedszkolnej ” Sowy Mądrej Głowy”
 • regularnie zapraszamy rodziców, dziadków oraz innych dorosłych aby czytali dzieciom
 • w czytaniu towarzyszy dzieciom wiele innych form inspirowanych literaturą dziecięcą

4. Akceptowane przez całą społeczność przedszkolną tradycje i zwyczaje wpisane w program rozwoju placówki;

 • pasowanie na przedszkolaka
 • kiermasz wielkanocny
 • święto pączka
 • rodzinne święta
 • festyny

5. Nasze przedszkolaki często biorą udział w przeróżnych konkursach, występach i prezentacjach. Wiedza i umiejętności, które z powodzeniem podczas tych imprez wykorzystują, są wysoko oceniane zarówno przez organizatorów jak i przez innych uczestników.


6. Możliwość uczestniczenia w codziennej nauce języka angielskiego w dobrze wyposażonym gabinecie, pod okiem przygotowanej pedagogicznie i językowo nauczycielki.


7. W przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedyczną, systematycznie prowadzone są zajęcia logopedyczne we wszystkich grupach wiekowych.

Skip to content