Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Marzena Puzio – nauczyciel mianowany

  • mgr Marta Szczepek – Wołyniec – nauczyciel kontraktowy

  • Gertruda Głębocka – woźna