Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Jolanta Rutkowska – nauczyciel mianowany

  • mgr Alicja Skalska – nauczyciel kontraktowy

  • Gertruda Głębocka – woźna