Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Angelika Lipińska – nauczyciel kontraktowy

  •  – nauczyciel 

  • Alina Wróblewska – woźna