Opiekę zapewniają:

  • mgr Anna Zomer – nauczyciel kontraktowy

  • Małgorzata Imiołek – nauczyciel kontraktowy

  • Alina Wróblewska – woźna