Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Maria Olszyńska – nauczyciel mianowany

  • mgr Monika Lipińska – nauczyciel kontraktowy

  • Karolina Wróblewska – woźna

Skip to content