Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Angelika Lipińska – nauczyciel kontraktowy

  • mgr Daria Michnikiewicz – nauczyciel stażysta

  • Alina Wróblewska – woźna