Opiekę zapewniają:

mgr Angelika Lipińska – nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Żelazo – nauczyciel mianowany

Beata Rafalska – pomoc nauczycielki

Halina Czarnocka – woźna