Opiekę zapewniają:

 

 Joanna Piontkowska – nauczyciel stażysta

 Olga Brulińska – nauczyciel stażysta

Barbara Feterowska – pomoc nauczycielki

Halina Czarnocka – woźna