Opiekę zapewniają:

 

 mgr Martyna Bosiacka – nauczyciel kontraktowy

mgr Alicja Skalska – nauczyciel kontraktowy

Halina Czarnocka – woźna