Opiekę zapewniają:

 

mgr Angelika Lipińska – nauczyciel kontraktowy

mgr Magdalena Ferens – nauczyciel kontraktowy

Beata Rafalska – pomoc nauczycielki

Halina Czarnocka – woźna