Opiekę zapewniają:

 

  • Małgorzata Piątek – nauczyciel dyplomowany – wicedyrektor

  • mgr Anna Gorczak – nauczyciel dyplomowany

  • Anna Żarkiewicz – pomoc nauczycielki

  • Dorota Makowska – woźna