Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Anna Gorczak – nauczyciel dyplomowany – wicedyrektor

  • mgr Martyna Bosiacka – nauczyciel kontraktowy

  • mgr Anna Zomer – nauczyciel kontraktowy

  • Agnieszka Wróblewska – pomoc nauczycielki

  • Wioletta Bielecka – woźna