Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Anna Gorczak – nauczyciel dyplomowany – wicedyrektor

  • mgr Magdalena Ferens – nauczyciel kontraktowy

  • Anna Żarkiewicz – pomoc nauczycielki

  • Dorota Makowska – woźna