Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Jolanta Rutkowska – nauczyciel mianowany

  • Joanna Piontkowska– nauczyciel kontraktowy

  • Agnieszka Wróblewska – pomoc nauczycielki

  • Wioletta Bielecka – woźna