Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Izabela Wiśniewska – nauczyciel dyplomowany

  • mgr Magdalena Ferens – nauczyciel kontraktowy

  • Gertruda Głębocka– woźna