Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Marzena Puzio – nauczyciel mianowany

  • mgr Marta Szczepek-Wołyniec – nauczyciel kontraktowy

  • Ewa Bukowska – woźna

Skip to content