Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Maria Olszyńska – nauczyciel mianowany

  • mgr Agnieszka Kleszewska – nauczyciel kontraktowy

  • Wioletta Bielecka – woźna