Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Maria Olszyńska – nauczyciel mianowany

  • mgr Agnieszka Kleszewska – nauczyciel mianowany

  • Ewa Bukowska – woźna

Skip to content