Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Izabela Wiśniewska – nauczyciel dyplomowany

  • mgr Joanna Kaczmarek – nauczyciel kontraktowy

  • Joanna Pustkowska – woźna