Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Natalia Tomczak – nauczyciel kontraktowy

  • mgr Anna Bratkowska – nauczyciel kontraktowy

  • Halina Młynarz – woźna