Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Anna Zomer – nauczyciel kontraktowy

  • mgr Joanna Kaczmarek – nauczyciel kontraktowy

  • Jolanta Czarnota – woźna