Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Monika Rakowiecka – nauczyciel kontraktowy

  •  Izabela Mirakowska – nauczyciel 

  • Wioletta Gackowska – woźna

Skip to content