Opiekę zapewniają:

 

  • mgr Joanna Tomczak – nauczyciel mianowany

  • mgr Monika Kaźmierczak – nauczyciel kontraktowy

  • Jolanta Czarnota – woźna