Spotkania adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci trzyletnie (rozpoczynające edukację przedszkolną we wrześniu) na spotkania adaptacyjne, które odbędą się 29 i 30 sierpnia od godziny 10.00 do godziny 12.00.Prosimy o zabranie obuwia zastępczego.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 74 w Szczecinie. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska kontakt e-mail: iod@spnt.pl, nr telefonu 918522093.