Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 74 w Szczecinie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
– kontakt e-mail: iod@spnt.pl,
– nr telefonu 918522093.

Skip to content