W dniach 23 i 24 czerwca nauczycielki z najstarszych grup będą przekazywały Państwu „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”,
dyplomy ukończenia przedszkola
oraz rzeczy dziecka pozostawione w przedszkolu.

23.06.20 o godzinie 11.00 grupa X „PIRACI”
24.06.20 o godzinie 11.00 grupa VII „ŻÓŁWIE”

ZAPRASZAMY!