UWAGA RODZICE !

W dniach 22 – 24 kwietnia 2020 r. odbędzie się potwierdzenie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola (dziecka 3 – letniego rozpoczynającego edukację przedszkolną we wrześniu) w formie:

  • elektronicznej w systemie rekrutacji

  • za pomocą elektronicznej na adres e-mailowy placówki

  • w wyjątkowych sytuacjach dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do przedszkola.

    Zapraszamy!