Apel do rodziców dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Szanowni rodzice.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów proszę o rozwagę i w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych stosowanie się do wytycznych służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.

Ponownie przypominam, że okres zawieszenia zajęć to działanie prewencyjne, którego zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka ew. zakażenia. Wobec powyższego uczniowie powinni unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe itp.) i dla własnego bezpieczeństwa ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się oraz wychodzenie z domu. Ten czas uczniowie powinni wykorzystać do samodzielnej pracy w domu, korzystając z dostępnych materiałów dydaktycznych.

Jednocześnie zobowiązuję Państwa do śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju.