Od 9 marca rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne, w tym składanie dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie naboru.