Od września bieżącego roku w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia chóralne, obejmujące dzieci z najstarszych wiekowo grup. Projekt realizowany jest przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki. Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie zdolności muzyczno – wokalnych oraz nauka i propagowanie śpiewu wśród dzieci.

Zajęcia prowadzone są przez Pana Pawła Cichosza raz w tygodniu. Pod profesjonalną opieką nauczyciela dzieci zdobywają nowe umiejętności.

Po zakończonej edukacji przedszkolnej najbardziej utalentowani chłopcy uzyskają możliwość kontynuacji rozwoju swoich uzdolnień w Szczecińskim Chórze Chłopięcym „Słowiki”.