Zgodnie z art. 153 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Nabór rozpoczyna się w dniu 11.03.2019. Rodzice składają deklaracje od 4 marca 2019 do rozpoczęcia naboru.Prosimy o pobranie, wypełnienie i zwrot deklaracji u nauczycieli w grupach w terminie od 4 do 8 marca 2019 r.